POLÍTICA DE PRIVACITAT

Última actualització: 20 de febrer de 2024

 

1.    INTRODUCCIÓ

La finalitat d’aquesta Política de Privacitat (“Política”) és presentar-li les nostres pràctiques de recollida, ús, comunicació, compartició i tractament de les dades personals.

Aquesta Política també descriu les mesures que prenem per protegir la seguretat d'aquesta informació, així com de quina manera pot accedir, modificar o esborrar les seves dades personals, retirar el seu consentiment a la comunicació o ús de les dades recopilades, o fer valdre qualsevol altre dret que pugui tenir sobre les seves dades personals en virtut de la llei aplicable.

2.    ÀMBIT D’APLICACIÓ

Aquesta Política se li aplica com a interessat en el sentit de la llei aplicable sobre protecció de dades personals, relativa a la navegació que fa per tots els llocs web de LCI Education (col·lectivament, el nostre "Lloc Web"). Aquesta Política també se li aplica si crea un compte d'usuari a la nostra plataforma, si sol·licita l'admissió o feina, o si es comunica amb nosaltres a través del lloc web, les xarxes socials o de qualsevol altra manera.

Als efectes d'aquesta Política, "informació personal" (també coneguda com a dades personals) significa qualsevol informació sobre un individu a través de la qual es pugui identificar, directament o indirectament, aquest individu, així com qualsevol altra informació coberta per la legislació sobre privacitat aplicable, si escau.  Això no inclou la informació que s'hagi processat de manera que ja no identifiqui directament o indirectament a un individu (dades anonimitzades).

3.    CONSENTIMENT

Llevat que la llei aplicable estableixi el contrari, cal que doni el seu consentiment a aquesta Política per tal de complir les diverses finalitats que es descriuen en aquest document.  Si accedeix o utilitza el lloc web, crea o utilitza un compte d'usuari, envia una sol·licitud d'informació, admissió o feina, o contacta amb nosaltres per qualsevol mitjà, es considera que dona el seu consentiment a aquesta Política.

Si per qualsevol motiu no desitja que les seves dades personals siguin tractades d'acord amb aquesta Política, no utilitzi el lloc web ni ens proporcioni les seves dades personals.  Tingui en compte que també pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment i exercir els drets enumerats a la Secció 14 o qualsevol altre dret que li concedeixi la llei aplicable, si escau.

Si vostè no té l’edat legal requerida per a acceptar la nostra Política, el seu pare, mare o tutor legal ha d'acceptar aquesta Política en nom seu.

4.    QUI SOM

LCI Education no és una entitat corporativa única i integrada, sinó que cada entitat del grup és una entitat jurídica independent.  Als efectes d’aquest document, el terme "LCI Education" es refereix a un grup d'institucions d'educació superior establertes a nivell mundial (cadascuna un "Campus Membre"), així com a Collège LaSalle International Inc. (d'ara endavant, "CLI"), 8240175 Canadà Inc., que operen sota els noms de LCI Éducation - Admissions Globales o LCI Education - Global Admissions (d'ara endavant "Global Admissions"), i 2508435 Canadà Inc., que opera sota el nom de Zoom emploi (d'ara endavant “Zoom Emploi”), tot això tal com es detalla a la taula al final d’aquesta Política.

L’entitat responsable del tractament de les seves dades personals és Global Admissions juntament amb el Campus Membre en els casos aplicables, llevat en el context d’una sol·licitud de feina, que en aquest cas l’entitat responsable serà CLI i el Campus Membre aplicable, i en el cas que vostè sigui un dels nostres graduats i utilitzi el servei per a connectar-se amb possibles ocupadors, a través de la plataforma anomenada Portfolio, l’entitat responsable serà Zoom Emploi.

L’ús de les expressions “nosaltres” o “nostre” en aquesta Política fa referència a l’entitat responsable, segons correspongui.  Els Campus membres comparteixen certs recursos, inclosos els serveis de Global Admissions, per accedir a la informació personal rellevant en el context de les seves activitats.

5.    COM RECOLLIM LES SEVES DADES PERSONALS

Recopilem dades personals de diverses maneres, incloent:

5.1.  A través dels intercanvis directes

·         Creació d'un ID de LCI Education;

·         Creació d'un compte d'usuari de LCI Education;

·         Realització d'una sol·licitud d'informació;

·         Realització d'una sol·licitud d'admissió;

·         Participació en un esdeveniment organitzat per LCI Education;

·         Inscripció per a un concurs o promoció;

·         Participació en patrocinis i donacions;

·         Ús de funcions interactives o de xarxes socials al nostre lloc web;

·         Ús de les xarxes socials;

·         Sol·licitud de feina;

·         Compartició d’informació relativa a la nostra associació Alumni a través del lloc web Portfolio;

·         Subscripció als nostres butlletins d’informació;

·         Subscripció a les nostres llistes de correu, comunicacions per correu electrònic i serveis de missatgeria per rebre ofertes promocionals, actualitzacions o notícies. Per exemple, l'anunci de portes obertes, nous programes i notícies sobre esdeveniments; o

·         Altres comunicacions amb nosaltres, específicament incloent-hi l’enviament d'un comentari o d'una queixa (atenció al client).

5.2.  Quan navega pel lloc web

Quan navega pel lloc web, recopilem automàticament determinada informació, fins i tot a través d’arxius de cookies (també anomenats “cookies”). Per a més informació, consulti la nostra Política de Cookies.

5.3.  A través de tercers

En alguns casos, podem recopilar informació sobre vostè d'altres fonts (amb el seu consentiment quan ho requereixi la llei aplicable), incloent els diversos departaments governamentals i ministeris que regulen les nostres activitats, els nostres proveïdors de serveis i socis comercials, les xarxes socials i les fonts disponibles públicament o comercialment, i combinar aquesta informació amb la informació que recollim sobre vostè per altres mitjans.

6.    QUINES DADES PERSONALS RECOLLIM

Podem recopilar i tractar diferents tipus de dades personals sobre vostè que hem agrupat de la següent manera:

-          Informació de contacte, incloent nom, adreça de correu electrònic, càrrec, número de telèfon, adreça de correu, informació transaccional i preferències de contacte;

-          Dades personals, incloent-hi la data de naixement, la prova de ciutadania, la prova de residència, el número de seguretat social, el número de passaport, la prova de la ciutadania de les Nacions Originàries (només per a algunes institucions), la llengua materna, les llengües parlades, el gènere, qualsevol situació personal que pugui conduir a una necessitat particular de suport per part de qualsevol de les nostres institucions, presència o absència dins de les nostres institucions;

-          Noms i adreces dels seus pares o tutors legals (en determinades circumstàncies);

-          La seva imatge o fotografies quan es trobi al campus;

-          Documents relatius als visats d'estudi;

-          Programes d'interès;

-          La seva carrera acadèmica anterior, incloent en determinades circumstàncies els anys en què es va graduar i els seus números d'estudiant anteriors;

-          Dades sobre la seva situació econòmica en alguns casos;

-          Dades relatives a la seva experiència laboral, inclosos els noms dels antics ocupadors;

-          Dades d'autenticació, incloent el seu nom d'usuari i contrasenya;

-          Dades de xarxes socials, inclosa la informació associada a qualsevol compte de xarxes socials que tingui i el perfil associat, com ara nom, nom d'usuari, adreça de correu electrònic, foto de perfil, data de naixement i gènere;

-          Dades de transacció, inclosos els detalls sobre els pagaments entre nosaltres i altres detalls sobre els productes i serveis que ens hagi comprat;

-          Dades del servei d’atenció al client, incloent informació sobre qüestions tècniques, comentaris o suggeriments que proporcioni;

-          Dades tècniques, inclosa l'adreça IP (protocol d'Internet), les seves dades de connexió, nombre de clics i altra informació relacionada, com ara llocs web que va visitar immediatament abans i després de la seva visita al nostre lloc web, la seva zona horària i la configuració d'àrea geogràfica, el proveïdor de serveis d'Internet que utilitza i altres tecnologies en dispositius que utilitza per a accedir al nostre lloc web;

-          Dades d'ús, incloent-hi el nombre de visites als nostres llocs web, la data i el temps mig dedicat als nostres llocs web, així com informació sobre com utilitza els nostres productes i serveis;

-          Dades de màrqueting i comunicació, incloses les seves preferències pel que fa a la recepció de comunicacions de màrqueting de nosaltres i de tercers i les seves preferències de comunicació.

No recollim cap dada personal que reveli opinions polítiques, creences religioses o filosòfiques, ni cap dada genètica amb la finalitat d'identificar de manera única una persona física, ni cap dada relativa a l'orientació sexual d'una persona física. En el cas que sol·liciti i rebi alguns dels serveis disponibles per als estudiants (per exemple, clínica mèdica en el campus, serveis de suport a la salut mental, etc.), el proveïdor de serveis pot demanar-li que proporcioni, de forma voluntària, diversos tipus de dades personals, que poden ser sensibles. En aquest cas, aquestes dades seran tractades d’acord amb les condicions de servei i confidencialitat específiques del servei en qüestió, subjectes a les obligacions ètiques dels prestadors de serveis, si escau. Posi’s en contacte amb el proveïdor de serveis de la seva elecció per obtenir més informació en aquest sentit.

Conseqüències de la negativa a proporcionar determinades dades personals:Quan necessitem recopilar dades personals d'acord amb la llei o un contracte que tinguem amb vostè, si vostè no proporciona aquestes dades quan li ho demanem, és possible que no puguem complir amb el contracte en qüestió. En aquest cas, és possible que hàgim de cancel·lar el lliurament d’un producte o l’execució d’un servei que ens hagi sol·licitat en la mesura que la seva negativa impossibiliti el compliment de les nostres obligacions, però l’informarem si aquest és el cas en el moment oportú.

7.    COM UTILITZEM LES DADES PERSONALS QUE HEM RECOPILAT

7.1.  Finalitats per a les quals es recullen dades personals

Les dades personals que recollim poden ser registrades o utilitzades en funció de si el seu interès és per a temes acadèmics o laborals, de la següent manera. 

Si el seu interès és acadèmic, les dades personals s'utilitzaran per a:

·         Permetre’ns respondre les seves preguntes relacionades amb els diferents programes;

·         Proporcionar-li informació sobre LCI Education, inclosos els programes addicionals dels quals es pot beneficiar;

·         Processar la seva sol·licitud d'admissió a qualsevol dels programes de la institució del nostre grup que puguin ser del seu interès;

·         Procedir amb el seu registre;

·         Gestionar la seva experiència com a estudiant i la seva experiència com a graduat, segons sigui aplicable a vostè;

·         Facilitar la seva relació amb possibles ocupadors;

·         Oferir-li serveis addicionals;

·         Seguir el seu registre d'aprenentatge;

·         Monitoritzar les col·locacions o avaluacions del programa;

·         Permetre-li utilitzar les funcions interactives o de xarxes socials al nostre lloc web;

·         Complir amb els requisits reglamentaris; i

·         Si és el cas, qualsevol altra finalitat específica que se li reveli en el moment en què es reculli la seva informació o a la qual posteriorment doni el seu consentiment.

Si està interessat en obtenir feina les seves dades personals s'utilitzaran per a processar la seva sol·licitud de feina i per a les finalitats del procés d'avaluació i contractació, si escau.

7.2.  Qui pot accedir a les seves dades personals?

Si el seu interès és acadèmic, les seves dades personals seran recollides i centralitzades per Global Admissions i poden ser transmeses i utilitzades per cadascun dels Campus Membres en la mesura que sigui raonablement necessàri per a les finalitats descrites en aquesta Política.

En el cas d'una sol·licitud de feina, les seves dades personals seran recollides i centralitzades per CLI i transmeses al Campus Membre o a una altra entitat de LCI Education a la qual es refereixi la seva sol·licitud, segons correspongui.

Si és un dels nostres antics alumnes i el seu interès és posar-se en contacte amb possibles ocupadors, les seves dades personals seran recollides i centralitzades per Zoom Emploi, i enviades al Campus Membre corresponent o a una altra entitat de LCI Education en la mesura necessària per a prestar-li els serveis sol·licitats i facilitar la seva cerca de feina (incloses les pràctiques), si escau.

En qualsevol cas, les seves dades personals també podran ser comunicades internament entre les entitats membres de LCI Education, les seves filials i empreses afiliades, en la mesura que hi hagi necessitat d’accedir a la informació per tal de permetre’ns respondre adequadament a les seves sol·licituds, comunicar-nos amb vostè o aconseguir les finalitats descrites en aquesta Política.

A més, podem revelar les seves dades personals a tercers per les raons següents:

·         Els nostres subcontractistes, proveïdors de serveis i socis, és a dir, tercers que ens presten serveis o els presten en nom nostre i qualsevol altre tercer que utilitzem per a donar suport a les nostres activitats, amb la finalitat de permetre'ns operar el nostre negoci, oferir els nostres serveis, aconseguir les finalitats descrites en aquest document, complir les nostres obligacions legals i fer avançar o protegir els nostres interessos comercials legítims. Només proporcionem a aquests tercers la informació que necessiten per a complir les seves funcions i no els permetem utilitzar o comunicar informació personal per als seus propis fins comercials o altres;

·         Les autoritats reguladores amb l'objectiu d'informar de dades sobre els nostres estudiants o empleats als diferents ministeris per complir amb els requisits reglamentaris;

·         Jutjats i altres persones o entitats responsables de fer complir la llei o autoritzats per la llei aplicable per recollir o obligar la divulgació d'informació, fins i tot amb finalitats d'investigació o judicials. Nosaltres i els nostres proveïdors de serveis externs podem comunicar les seves dades personals per respondre a una ordre de cerca o una altra sol·licitud o ordre legal, o per respondre a un organisme d'investigació en cas d'incompliment de contracte o violació de la llei, o de qualsevol altra manera segons ho requereixi o autoritzi la llei. També podem comunicar dades personals quan sigui necessari per a afirmar o exercir reclamacions legals o per fer valer una defensa contra aquestes reclamacions, o amb la finalitat d'evitar pèrdues reals o potencials o evitar danys personals o béns; o

·         Una entitat no relacionada amb LCI Education en el cas que venguem part o tot el nostre negoci o si venem o transferim actius o d’una altra manera participem en una fusió o transferència de negoci amb aquesta altra entitat. Si escau, podem transferir informació personal sobre vostè a un tercer en el context de la transacció, subjecte a les condicions legals aplicables a la comunicació d'informació personal en aquest context.

Els nostres empleats, així com els nostres consultors, subcontractistes, proveïdors de serveis i qualsevol altre tercer que utilitzem per a donar suport a les nostres activitats, estan obligats contractualment a mantenir les seves dades personals confidencials.

8.    LLOCS WEB DE TERCERS

El nostre lloc web pot contenir enllaços a llocs web de tercers, és a dir, llocs web que no pertanyen a, i no són operats per, una entitat membre de LCI Education. D’altra banda, els enllaços al nostre lloc web poden aparèixer en llocs de tercers en els quals ens anunciem. No comunicarem les seves dades personals a aquests tercers sense el seu consentiment. Oferim a l'usuari enllaços a llocs web de tercers per conveniència. Aquests enllaços no estan pensats com un suport o recomanació dels llocs enllaçats. Els llocs de tercers estan subjectes a declaracions de privacitat, termes d'ús i altres termes que són separats i independents dels nostres, i que li recomanem que llegeixi atentament. No tenim cap control sobre aquests llocs i, per tant, no acceptem cap responsabilitat sobre com les organitzacions que operen aquests llocs poden recopilar, utilitzar, comunicar, obtenir o tractar les seves dades personals.

9.    COM PROTEGIM LES SEVES DADES PERSONALS

Hem establert i aplicat mesures de seguretat administratives, tècniques i físiques per protegir les seves dades personals sota la nostra possessió o control contra l'accés, ús, modificació i comunicació no autoritzats.

10.  QUANT DE TEMPS CONSERVEM LES SEVES DADES PERSONALS

Les nostres polítiques i procediments per a la retenció, destrucció i anonimització de les dades personals estan dissenyats per conservar les dades personals només durant el temps que sigui necessari per a aconseguir les finalitats descrites en aquesta Política o per a complir d'una altra manera amb els requisits de la llei aplicable. Tingui en compte que en lloc de destruir les seves dades personals, podem anonimitzar-les d'acord amb les millors pràctiques generalment acceptades i els requisits legals aplicables, quan tinguem un motiu seriós i legítim per a fer-ho.  Hem adoptat una política de retenció de dades; si té alguna pregunta en aquest sentit, posi’s en contacte amb nosaltres tal com s'especifica a continuació.

11.  TRANSFERÈNCIES DE DADES PERSONALS A ALTRES TERRITORIS

Les seves dades personals seran tractades i emmagatzemades al Canadà.

En alguns casos, les seves dades personals també poden ser recopilades, comunicades, utilitzades, emmagatzemades o tractades fora del Canadà, a l'Espai Econòmic Europeu ("EEE") i en altres llocs, en particular pel Campus Membre on estigui registrat o en el qual estigui sol·licitant l'admissió o sobre el qual hagi demanat informació, per una empresa filial o afiliada o per un proveïdor de serveis de tercers, i aquestes dades personals poden ser comunicades d'acord amb les lleis aplicables als territoris afectats.

Aquestes lleis no poden proporcionar el mateix nivell de protecció que les lleis de privacitat canadenca o de l'EEE. No obstant això, prendrem totes les mesures raonables per garantir que qualsevol dada personal transferida fora del Canadà o l'EEE es tracti de manera segura i d'acord amb la llei aplicable sobre transferències transfrontereres de dades personals.

12.  CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquesta Política es revisa regularment i pot ser actualitzada de tant en tant per reflectir canvis en les nostres pràctiques de dades personals. Els canvis seran notificats mitjançant la publicació de la Política modificada en el Lloc Web i per qualsevol altre mitjà o requisit adequat per la llei aplicable. Tractarem les seves dades personals d'acord amb l'última versió de la Política. L'última modificació es va fer en la data indicada a l'inici de la Política.

13.  COMUNICAR-SE AMB NOSALTRES

Hem nomenat un Delegat que supervisarà els assumptes relacionats amb aquesta Política. Per a qualsevol pregunta o comentari sobre com tractem les seves dades personals, i qualsevol sol·licitud d'exercici dels seus drets, incloent-hi sol·licitar l'accés a, actualitzar o corregir les seves dades personals en la nostra possessió, ha de posar-se en contacte amb aquesta persona per correu electrònic o correu postal:

Mery Paz Monroy 

Adreça de correu electrònic:   privacy@lcieducation.com 

Adreça de correu postal: 1400, rue du Fort, suite 9000, Mont-real (Quebec) Canadà H3H 2T1

 

Vostè té el dret de presentar una reclamació en qualsevol moment davant l'autoritat reguladora que fa complir la legislació aplicable sobre la protecció de dades personals, en particular:

·        Per a la legislació del Quebec: Commission d’accès à l’information.

·        Per a la legislació de la Colúmbia Britànica: Office of the Information and Privacy Commissioner for British Columbia.

·        Als efectes de la legislació de protecció de dades de l'EEE i Espanya: Agencia Española de Protección de Datos.

Ens agradaria tenir l'oportunitat d'abordar les seves preocupacions abans que contacti amb les autoritats reguladores i sol·licitar amablement que es posi en contacte amb nosaltres primer.

14.  ELS SEUS DRETS RESPECTE DE LES SEVES DADES PERSONALS

Vostè té els següents drets pel que fa a les seves dades personals, subjectes a les excepcions i condicions previstes per la llei aplicable:

·        Dret d’accedir a les seves dades personals;

·        Dret de corregir o actualitzar les seves dades personals;

·        Dret d’eliminació de les seves dades personals;

·        Dret d’oposar-se al tractament de les dades personals per raons legítimes;

·        Dret de demanar-nos la limitació del tractament de les seves dades personals;

·        Dret de transferir-li, a vostè o a un tercer, les seves dades personals;

·        Dret de no ser objecte de determinades decisions que es basin exclusivament en el tractament automatitzat de les seves dades personals, o de ser informat sobre aquestes decisions, i d’impugnar-les i enviar comentaris, si escau;

·        Dret de retirar el seu consentiment en qualsevol moment quan ens basem en el seu consentiment per a tractar les seves dades personals.

Tingui en compte que si retira el seu consentiment, això no afectarà la legalitat del tractament realitzat amb anterioritat, i aquesta retirada pot impedir que li proporcionem determinats productes o serveis, responguem a les seves sol·licituds d'informació, proporcionem suport tècnic o l’ajudem de qualsevol altra manera en l'ús dels nostres productes o serveis. L'informarem si aquest és el cas quan retiri el seu consentiment.

Respondrem a totes les sol·licituds legítimes d'acord amb la legislació aplicable. A més, és possible que hàgim de demanar-li informació específica per tal de poder confirmar la seva identitat i així permetre-li accedir a les seves dades personals (o exercir els seus altres drets). Aquesta és una mesura de seguretat per a assegurar-nos que les dades personals no es revelin a una persona que no tingui el dret de rebre-les. També podem contactar amb vostè per demanar informació addicional sobre la seva sol·licitud per tal d'agilitzar la nostra resposta.

* * *

 

Campus Membre

Entitat jurídica
Nom(s) comercial(s)
Activitats
Ciutat(s) (país)
Adreça
Collège LaSalle
Collège LaSalle Montréal
Campus
Mont-real (Canadà)
2000 rue Ste-Catherine, Mont-real (Canadà)
LCI LX Inc.
LCI Solutions d’affaires
Empresa de serveis
Mont-real (Canadà)
1400 rue du Fort, suite 9000, Mont-real (Canadà)
LCI LX Studio Inc.

LCI Solutions d’affaires

Ellicom

Empresa de serveis
Mont-real (Canadà)
1400 rue du Fort, suite 9000, Mont-real (Canadà)
LaSalle College Vancouver Inc.
LaSalle College Vancouver
Campus
Vancouver (Canadà)
2665 Renfrew Street, Vancouver (Canadà)
LCI École de Langues

LCI École de Langues

LAB

Campus
Mont-real and Vancouver (Canada)
2665 Renfrew Street, Vancouver (Canada)
LCI Melbourne Pty Ltd.
LCI Melbourne
Campus
Melbourne (Austràlia)
150 Oxford Street, Melbourne (Austràlia)
Universidad Veritas S.A.
Universidad LCI Veritas
Campus
San José (Costa Rica)
Calle 31, Avenida 21, Zapote, San José (Costa Rica)
Fundacion Tecnologica Liderazgo Canadiense Internacional S.A.
LCI Bogota and LCI Barranquilla
Campus
Bogota and Barranquilla (Colòmbia)

Calle 77A #13-12, Bogota (Colòmbia)

Carrera 58 #72 -54, Barrio el Prado, Barranquilla (Colòmbia)

Universidad LCI Liderazgo Canadiense International S.C.
LCI Monterrey
Campus
Monterrey (Mèxic)
Hidalgo 380 Pte Centro, Monterrey, Nuevo Leon (Mèxic)
LCI Barcelona Escuela Superior, S.L.
LCI Barcelona
Campus
Barcelona (Espanya)
Carrer de Balmes, 209, Barcelona (Espanya)
Collège LaSalle International SARL (Marroc)
Collège LaSalle Casablanca, Collège LaSalle Marrakech, Collège LaSalle Rabat, Collège LaSalle Tànger
Campus
Casablanca, Marràqueix, Rabat i Tànger (Marroc)

270. Bd Zerktouni, Casablanca (Marroc)

141 bis, Boul. Mohamed VI, Souissi, Rabat (Marroc)

Lot les Riads de l’Atlas, Mbarka III Agdal Avenue Mohammed VI, Marràqueix (Marroc)

Lot 88, Lotissement El Ghandouri Malabata

Tànger (Marroc)

Institut Privé des Hautes Études en Management S.A.
HEM
Campus
Casablanca, Marràqueix i Rabat (Marroc)

Casablanca: Avenue Al Qods Quartier Californie

Rabat: Intersection Mohammed VI – Akrache, LOT. Mouline No. 3, Souissi

Marràqueix: B.P. 2426, Lot les Riads de l’Atlas, Mbarka III – Agdal – Avenue Mohammed VI

Ecole Supérieure des Hautes Etudes Managériales de Tanger SARL

HEM

HEMT

Campus
Tànger (Marroc)
Tànger: La Baie de Tanger
Collège LaSalle International Tunis S.A.R.L.
Collège LaSalle Tunis
Campus
Tunis (Tunísia)
11, Avenue Kheireddine Pacha, Tunis (Tunísia)
PT Indotex LaSalle College International
LaSalle College Jakarta
Campus
Jakarta (Indonèsia)
Sahid Office Boutique Unit D-F, Komp. Hotel Sahid Jaya JI. Jend. Sudirman Kav. 86, RT.10/RW.11, Karet Tengsin, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta (Indonèsia)
PT Adian LaSalle College International
LaSalle College Surabaya
Campus
Surabaya (Indonesia)
JI. Darmokali No. 32, Darmo, Wonokromo, Kota SBY Jawa Timur (Indonèsia)
Yayasan Pendidikan LaSalle Indonèsia
LaSalle College Jakarta
Campus
Jakarta (Indonèsia)
Sahid Jaya Hotel, AnnexBuilding Lt. 2Jl. Jend. Sudirman Kav.86 Jakarta - Indonèsia

Responsables del tractament de dades personals

8240175 Canada Inc.

LCI Éducation - Admissions Globales o

LCI Education - Global Admissions

Gestió centralitzada d'admissions i gestió centralitzada del tractament de dades personals (excepte per a les ofertes de feina)
Mont-real (Canadà)
1400, rue du Fort, suite 9000, Mont-real (Quebec) H3H 2T1
2508435 Canada inc.
Zoom Emploi o Zoom de personal
Facilitar la recerca de feina a l'alumnat
Mont-real (Canadà)
1400, rue du Fort, suite 9000, Mont-real (Quebec) H3H 2T1
Collège LaSalle International inc.
LCI Éducation
Gestió centralitzada de sol·licituds de feina
Mont-real (Canadà)
1400, rue du Fort, suite 9000, Mont-real (Quebec) H3H 2T1

Portes obertes | Campus de LCI Barcelona (carrer de Balmes, 209 - 08006 Barcelona).

Portes Obertes de Graus

Vine a visitar-nos, obté tota la informació dels graus i descobreix l'experiència LCI!
Portrait of a young man holding the laptop in the classroom or small business