La nostra metodologia formativa està basada en l'experiència i la pràctica professional. Oferim una plataforma d'educació dinàmica i en constant actualització, estretament connectada amb el context social, cultural i econòmic per integrar i transmetre a l'alumne l'evolució de les tècniques i les necessitats de les persones, empreses i institucions.

LCI Barcelona treballa fermament per fomentar el potencial creatiu i humà de cadascun dels estudiants que formen part de la seva comunitat, mitjançant una metodologia que combina el rigor acadèmic i el dinamisme de les indústries creatives.

Per dur-la a terme, l'Escola està integrada per un col·lectiu de professionals compromesos amb la consolidació d'un centre de creació i experimentació en desenvolupament continu, promovent l'esperit de col·laboració i sostenibilitat en el disseny i la societat.

Una infografia que mostra la interconnexió entre la creativitat, la societat, la innovació i la gestió amb conceptes clau com la tecnologia, la sostenibilitat i el pensament de disseny.