Coneix els nostres professors

Nuri Yebra 

Va acabar els seus estudis de Graduat Superior en Disseny Gràfic amb una qualificació de matrícula d’honor en el seu projecte final de carrera. A partir del 2002 va començar a treballar com a freelance realitzant projectes gràfics, web i de motion graphics per empreses com TVE, TV3, XTVL, Ajuntament de Barcelona, Generalitat de Catalunya, Banco Santander, Cadena Ser, TR3SC, Sage i Asepeyo, entre d’altres.

Des de l’any 2001 també ha col·laborat com a docent en diverses escoles superiors de disseny, on imparteix classes relacionades amb projectes gràfics, web i de gràfica per televisió.