A graphic designer works on a photo editing project on a desktop computer, with camera equipment nearby.

La Biblioteca permet tenir simultàniament en préstec 3 llibres, sempre presentant el carnet de LCI Barcelona.

  • Llibres: 10 dies de préstec, renovable 3 vegades sempre que l'exemplar no estigui reservat.
  • Revistes: Excloses de préstec i només consultables en sala.
  • Treballs de Fi d'Estudis (TFE, TFM i tesis): Exclosos de préstec, únicament consultables en sala.

*Queden exclosos de préstec els llibres del fons d'arxiu, els llibres de tendències, les pantoneres i altres materials sensibles, tots ells consultables en sala.


Els documents han de ser retornats dins del termini establert. El retard en la devolució és motiu d'1 dia de suspensió en el servei de préstec per document i dia de retard.

En cas de pèrdua o deteriorament, l'usuari haurà de restituir l'obra amb un exemplar de la mateixa edició. Si està exhaurida, s'haurà d'abonar l'import o bé adquirir una altra obra de característiques similars a proposta de l'Escola. L'usuari ha de realitzar la restitució o el pagament de l'obra en un termini màxim de 15 dies i, fins que no es faci efectiu, no podrà utilitzar el servei de préstec ni els ordinadors de la Biblioteca.

Renovació de préstec

Es pot realitzar dins dels 3 dies anteriors a la data de venciment del préstec, sempre que el document no estigui reservat per un altre usuari. És possible fer fins a 3 renovacions de préstec.

Els canals per exercir aquesta opció són: presencialment a la Biblioteca, per correu electrònic, via telefònica (+34 93 237 27 40 - extensió 6138) o a través del Catàleg Biblioteca LCI Barcelona (indicant l'e-mail com a usuari i el número de carnet com a contrasenya).

Préstec interbibliotecari 

Gràcies al conveni amb el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC) podem accedir al servei de préstec interbibliotecari amb la majoria d'universitats catalanes.