A joyful man wearing glasses and headphones interacts with a tablet, sitting at a desk with office supplies and a notebook in a bright workspace.

LCI Barcelona ofereix a tots els seus estudiants una plataforma virtual com a suport a la participació a les classes i amb la finalitat de facilitar el contacte entre professors i alumnes. Aquest recurs agilitza el lliurament d'exercicis, la consulta de notes, etc.

Accedeix a Omnivox

Portes obertes | Campus de LCI Barcelona (carrer de Balmes, 209 - 08006 Barcelona).

Portes Obertes de Graus

Vine a visitar-nos, obté tota la informació dels graus i descobreix l'experiència LCI!
Portrait of a young man holding the laptop in the classroom or small business