Per ser avaluat, el candidat haurà d'enviar al Departament d'Admissions de LCI Barcelona la següent documentació:

  • Curriculum vitae
  • Carta de motivació
  • Portafoli

Els candidats que hagin realitzat estudis universitaris i obtingut la titulació corresponent hauran de presentar una còpia de:

  • Títol universitari
  • Expedient acadèmic

L'avaluació es realitzarà tenint en compte aquesta documentació o qualsevol altre tipus d'aportació relacionada amb el curs, a més de l'entrevista d'admissió.

Per cursar els programes que s'imparteixen en anglès és imprescindible un nivell B2 mínim.