Students focused on their work in a computer lab, using desktops and personal devices with headphones.

Tots els membres de la comunitat LCI poden beneficiar-se del wifi gratuït que proporciona l'Escola mentre es trobin dins de les instal·lacions. La connexió ha de realitzar-se amb les següents dades:

  • Balmes 209 
    • Xarxa: LCIBarcelona 209 - Students
    • Contrasenya: LCIBalmes2020
  • Balmes 207
    • Xarxa: 207-LCI-Student
    • Contrasenya: LCIBalmes2020